Valtimon Apteekki

Reseptien uusiminen

Sähköiset reseptit eivät uusiudu automaattisesti. Kansalainen voi lähettää itse sähköisen reseptin uusimispyynnön Omakannasta terveydenhuoltoon, (linkki alla).

Uusimispyynnön voi edelleen tehdä myös apteekissamme tai terveydenhuollon yksikössä.

Mikäli et itse käy apteekissa, asioiden hoitajalla täytyy olla reseptin uudistamispyyntöä varten kirjallinen suostumus. Varaa reseptin uudistamiseen 8 vuorokautta.